Zaproszenie do złożenia ofert

Przebudowa budynku Wydziału Zamiejscowego w Suwałkach

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu na wykonanie przebudowy budynku Wydziału Zamiejscowego w Suwałkach Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku, ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 73, 16-400 Suwałkach zgodnie z dokumentacją załączoną do zaproszenia:

 • Załącznik Nr 1 przedmiar robót
 • Załącznik Nr 2 projekt architektoniczno-budowlany – część rysunkowa
 • Załącznik Nr 3 opis techniczny części konstrukcyjnej projektu - nowy otwór drzwiowy w ścianie nośnej
 • Załącznik Nr 4 opis techniczny – przebudowa instalacji elektrycznej w nowych pomieszczeniach biurowych
 • Załącznik Nr 5 projekt architektoniczno-budowlany – część opisowa
 • Załącznik Nr 6 informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • Załącznik Nr 7 instrukcja BHP, P. POŻ, ochrony środowiska
 • Załącznik Nr 8 klauzula RODO
 • Załącznik Nr 9 formularz ofertowy
 • Załącznik Nr 10 projekt umowy

Kompletna dokumentacja jest udostępniona do wglądu zainteresowanym Wykonawcom, po wcześniejszym umówieniu się w siedzibach:

 • Wydziału Zamiejscowego w Suwałkach, Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku, ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 73, 16-400 Suwałki, tel. 501 201 734
 • Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku, ul. Mikołaja Kopernika 89, 15-396 Białystok, tel. 85 745 53 56
Proszę o zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia oraz załączoną dokumentacją.
 
Osoby składające oświadczenie woli tj. składające podpisy na FORMULARZU OFERTOWYM winny być należycie umocowane zgodnie z zasadą reprezentacji Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba upełnomocniona – stosowne pełnomocnictwo winne być załączone do oferty.
 

Ofertę należy przedstawić na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 9 i przesłać elektronicznie na adres: oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl  lub dostarczyć do siedziby Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku, ul. Mikołaja Kopernika 89, 15-396 Białystok do dnia 15 czerwca 2021 r.

Metadane

Data publikacji : 02.06.2021
Data modyfikacji : 05.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Cybula
Osoba modyfikująca informację:
Krystyna Huterska
do góry