Zaproszenie do złożenia ofert

Zaproszenie do złożenia ofert - Usługi pocztowe

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich oraz usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, które będą realizowane na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041) przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zapytania oferentów - Wyjaśnienia

Metadane

Data publikacji : 25.02.2021
Data modyfikacji : 03.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Gwoździej
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Gwoździej
do góry