Zaproszenie do złożenia ofert

Zaproszenie do złożenia ofert - Usługi medyczne z zakresu medycyny pracy Białystok

Autor : Agnieszka Aniśko

Usługi medyczne z zakresu medycyny pracy świadczone przez Wykonawcę zgodnie z Kodeksem pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 t.j.), Ustawą z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U z 2019 r. poz.1175 t.j. ze zm.) oraz przepisach wydanych na ich podstawie.

  1. badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy pracowników Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku, aktualna liczba osób zatrudnionych – 29 osób, ilość ta może ulec zmianie i nie stanowi ona zobowiązania do korzystania z usług medycznych ww. ilości osób,
  2. badania wstępne, okresowe, kontrolne obejmujące badania lekarskie oraz diagnostyczne i specjalistyczne uzależnione od czynnika narażenia występującego na stanowisku pracy wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego,
  3. badania wykonywane w mieście Białystok,
  4. usługa medyczna realizowana będzie na podstawie skierowania na badania wydanego przez Referat Kadr, Płac i Szkolenia Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku,
  5. badania wykonywane od poniedziałku do piątku,
  6. świadczeń zdrowotnych udzielać będzie lekarz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań z zakresu medycyny pracy,
  7. możliwość rezerwacji terminów badań telefonicznie lub osobiście przez pracownika,
  8. płatność za usługi zdrowotne będzie dokonywana na podstawie wystawionej faktury (z odroczonym terminem płatności 21 dni) za wykonane badania, zgodnie z cenami przedstawionymi w formularzu ofertowym oraz ofercie cenowej (cenniku) zawierającej wykaz  wszystkich wykonywanych badań w ramach badań z zakresu medycyny pracy, będącej załącznikiem do umowy.
  9. ceny usług medycznych przedstawione w formularzu ofertowym winny być tożsame z  cenami usług medycznych zawartymi w ofercie cenowej (cenniku) stanowiącej załącznik do umowy.

Metadane

Data publikacji : 09.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Aniśko RAG OUM Białystok
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Gwoździej
do góry