Zaproszenie do złożenia ofert

Zaproszenie do złożenia ofert - wzorce masy

Autor : Marta Zubrycka
Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu na zakup i dostawę wzorców masy klasy dokładności F2:
  • 2 komplety wzorców masy od 1 mg do 500 mg,

wzorce masy 1 mg – 5 mg blaszki, 10 mg – 500 mg blaszki, opakowanie zbiorcze drewniane, każda blaszka umieszczona w oddzielnej wnęce,

  • 4 komplety wzorców masy dokładkowych 10 szt. x 100 mg

blaszki, opakowanie zbiorcze drewniane, każda blaszka umieszczona w oddzielnej wnęce. Wzorce znakowane tak, aby była możliwość identyfikacji każdego wzorca.

  • 4 komplety wzorców masy dokładkowych  10 szt. x 200 mg

blaszki, opakowanie zbiorcze drewniane, każda blaszka umieszczona w oddzielnej wnęce. Wzorce znakowane tak, aby była możliwość identyfikacji każdego wzorca.

  • 4 komplety wzorców masy dokładkowych  10 szt. x 500 mg

blaszki, opakowanie zbiorcze drewniane, każda blaszka umieszczona w oddzielnej wnęce. Wzorce znakowane tak, aby była możliwość identyfikacji każdego wzorca.

  • 1 komplet wzorców masy dokładkowych  10 szt. x 2 g

walec z główką, stal nierdzewna, monoblok, opakowanie zbiorcze drewniane. Wzorce znakowane tak, aby była możliwość identyfikacji każdego wzorca.

Proszę o zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia oraz załączoną dokumentacją.
 
Osoby składające oświadczenie woli tj. składające podpisy na FORMULARZU OFERTOWYM winny być należycie umocowane zgodnie z zasadą reprezentacji Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba upełnomocniona – stosowne pełnomocnictwo winne być załączone do oferty.
 
Oferty należy przesłać na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) do dnia 22 października 2020 r., na adres e-mail: oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl lub dostarczyć do siedziby Urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu).

Metadane

Data publikacji : 16.10.2020
Data modyfikacji : 16.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Zubrycka
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Gwoździej
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Gwoździej
do góry