Zaproszenie do złożenia ofert

Zaproszenie do złożenia ofert - regały do archiwum WZ Suwałki

Autor : RAG OUM Białystok
Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu na zakup, dostawę i montaż regałów archiwalnych do organizowanego archiwum zakładowego  w Wydziale Zamiejscowym w Suwałkach.
Proszę o zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia oraz załączoną dokumentacją.
 
Osoby składające oświadczenie woli tj. składające podpisy na FORMULARZU OFERTOWYM winny być należycie umocowane zgodnie z zasadą reprezentacji Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba upełnomocniona – stosowne pełnomocnictwo winne być załączone do oferty.
 
Oferty należy przesłać na formularzu ofertowym (załącznik nr 2) do dnia 22 października 2020 r., na adres e-mail: oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl lub dostarczyć do siedziby Urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu).

Metadane

Data publikacji : 15.10.2020
Data modyfikacji : 15.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
RAG OUM Białystok
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Gwoździej
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Gwoździej
do góry