Zaproszenie do złożenia ofert

Zaproszenie do złożenia ofert - INSTALACJA POMIAROWA Z CZUJNIKIEM MASOWYM I ELEKTRONICZNYM ZADAJNIKIEM

Autor : Marcin Gwoździej

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu na dostawę INSTALACJI POMIAROWEJ Z CZUJNIKIEM MASOWYM I ELEKTRONICZNYM ZADAJNIKIEM.

Proszę o zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia oraz załączoną dokumentacją.
 
Osoby składające oświadczenie woli tj. składające podpisy na FORMULARZU OFERTOWYM winny być należycie umocowane zgodnie z zasadą reprezentacji Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba upełnomocniona – stosowne pełnomocnictwo winne być załączone do oferty.
 
Oferty należy przesłać na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) do dnia 15 października 2020 r. na adres e-mail: oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl lub dostarczyć do siedziby Urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu).

Metadane

Data publikacji : 08.10.2020
Data modyfikacji : 08.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Gwoździej
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Cybula
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Cybula
do góry