Zaproszenie do złożenia ofert

Zaproszenie do złożenia ofert - samochód osobowo-dostawczy

Autor : Marta Zubrycka

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku zaprasza potencjalnych oferentów do składania ofert na samochód o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z możliwością przewożenia ośmiu lub  dziewięciu osób (wraz z kierowcą) z przeszklonymi ścianami bocznymi.

Szczegółowy opis zamówienia, projekt umowy, protokół zdawczo-odbiorczy oraz formularz ofertowy znajdzecie Państwo poniżej.

Zamawiający, zgodnie z punktem nr 13 zaproszenia do złożenia oferty, zmienia termin  składania ofert w prowadzonym postępowaniu, przedłużając termin składania ofert do dnia
13 października 2020 roku.

Przedłużenie terminu na składanie ofert wynika z opóźnienia w zamieszczeniu zaproszenia do złożenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metadane

Data publikacji : 06.10.2020
Data modyfikacji : 07.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Zubrycka RAG OUM Białystok
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Gwoździej
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Gwoździej
do góry