Zaproszenie do złożenia ofert

Zaproszenie do złożenia ofert - wykonanie stałej zabudowy Punktu Obsługi Klienta oraz zakup, dostawa i montaż wyposażenia biurowego.

Autor : RAG OUM

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu na wykonanie stałej zabudowy Punktu Obsługi Klienta oraz zakup, dostawę i montaż wyposażenia biurowego w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Suwałkach OUM Białystok - 16-400 Suwałki ul. Pułaskiego 73.

Proszę o zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia oraz załączoną dokumentacją.
 
Osoby składające oświadczenie woli tj. składające podpisy na FORMULARZU OFERTOWYM winny być należycie umocowane zgodnie z zasadą reprezentacji Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba upełnomocniona – stosowne pełnomocnictwo winne być załączone do oferty.
 
Oferty należy przesłać na formularzu ofertowym (załącznik nr 3) do dnia 02 października 2020 r. do godz. 15.00, na adres e-mail: oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl lub dostarczyć do siedziby Urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu).
 

Poniżej znajdziecie również Państwo odpowiedź na zapytanie kontrahentów do zamówienia.

Metadane

Data publikacji : 23.09.2020
Data modyfikacji : 02.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
RAG OUM
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Gwoździej
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Gwoździej
do góry