Zaproszenie do złożenia ofert

Zaproszenie do składania ofert - przeprowadzenie szkoleń z zakresu eksploatacji i dozoru instalacji gazowych

Autor : Joanna Potrykus

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku zaprasza potencjalnych oferentów do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku z zakresu eksploatacji i dozoru instalacji gazowych (w zakresie samej eksploatacji dla 8 osób, eksploatacji i dozoru dla 2 osób oraz samego dozoru dla 2 osób), zakończonych egzaminem na uprawnienia energetyczne z gr. 3 (14 wniosków). 

Ofertę należy przedstawić na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1), oraz przesłać drogą elektroniczną na adres oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl lub dostarczyć do siedziby OUM w Białymstoku ul. Kopernika 89, 15-396 Białystok do dnia  21.09.2020 r. Decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu.

 

Metadane

Data publikacji : 14.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Potrykus
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Cybula
do góry