Zaproszenie do złożenia ofert

Zaproszenie do złożenia ofert - Komparatory Masy

Autor : Marcin Gwoździej

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku zaprasza potencjalnych oferentów do składania ofert na następujące przyrządy pomiarowe:

- fabrycznie nowy komparator masy o obciążeniu maksymalnym do 2,3 kg i rozdzielczości 0,01  mg

- fabrycznie nowy komparator masy o obciążeniu maksymalnym do 110 g i rozdzielczości 0,001 mg

Wszelkie wymogi jakie powinny spełniać w/w przyrządy pomiarowe są opisane w zaproszeniu do składania ofert.

Wypełnione formularze ofertowe, które znajdą państwo poniżej prosimy o przesyłanie na adres oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl lub listownie na adres siedziby:

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku

15-396 Białystok

ul. Kopernika 89.

 

Oferta powinna być podpisana przez osobę lub w przypadku reprezentacji łącznej – przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

– zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze lub ewidencji.

W przypadku  podpisania oferty przez osoby upełnomocnione – musi zostać załączone pisemne pełnomocnictwo.

 

Poniżej znajdziecie również Państwo odpowiedź na zapytanie jednego z oferentów ws. przedmiotowego postępowania.

Metadane

Data publikacji : 20.08.2020
Data modyfikacji : 26.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Gwoździej OUM Białystok
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Gwoździej
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Gwoździej
do góry