Zamówienia publiczne PONIŻEJ 130 000 złotych

Zamówienia publiczne PONIŻEJ 130 000 złotych

Zaproszenie do złożenia oferty na kompleksową obsługę Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku w zakresie spraw dotyczących BHP i PPOŻ

Zaproszenie do złożenia oferty na sukcesywną sprzedaż paliw do samochodów służbowych Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku

Zakup i dostawa zestawu kolb pomiarowych II rzędu o pojemności 20 dm3 do Wydziału Zamiejscowego w Suwałkach oraz zakup i dostawę kolby pomiarowej do cieczy spożywczych II rzędu o pojemności 500 dm3

Zakup i dostawa dwóch przenośnych gęstościomierzy oscylacyjnych wraz z etui ochronnym

Zakup i dostawa zestawu kolb pomiarowych II rzędu o pojemności 20 dm3 do Wydziału Zamiejscowego w Suwałkach oraz zakup i dostawę kolby pomiarowej do cieczy spożywczych II rzędu o pojemności 500 dm3

Modernizacja pomieszczeń nowej siedziby Wydziału Zamiejscowego w Ostrołęce Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku – etap II

Zakup komparatora masy o obciążeniu Max ≥ 25,5 kg, d = 10 mg dla Wydziału Zamiejscowego w Ełku

Zakup i dostawa zestawu wag kontrolnych do towarów paczkowych

Świadczenie na rzecz Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przemieszczania i doręczania przesyłek listownych i paczek oraz paczek kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów

Kompleksowe wsparcie i obsługa użytkowników Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku w zakresie administrowania sprzętem informatycznym, systemami informatycznymi oraz zarządzania infrastrukturą sieci informatycznych celem zabezpieczenia bezpiecznej i bezawaryjnej pracy Urzędu

Kompleksowe wsparcie i obsługa użytkowników Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku w zakresie administrowania sprzętem informatycznym, systemami informatycznymi oraz zarządzania infrastrukturą sieci informatycznych celem zabezpieczenia bezpiecznej i bezawaryjnej pracy Urzędu

Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Wydziale Zamiejscowym w Suwałkach Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku

Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku w lokalizacjach: Białystok, Ostrołęka, Ełk

Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Wydziale Zamiejscowym w Suwałkach Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii – montaż instalacji fotowoltaicznej w Wydziale Zamiejscowym w Suwałkach Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku

Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku oraz Wydziale Zamiejscowym w Ełku

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii – montaż instalacji fotowoltaicznej w Okręgowym Urzędzie Miar w Białymstoku oraz Wydziale Zamiejscowym w Ełku

Usługi medyczne z zakresu medecyny pracy świadczone zgodnie z Kodeksem Pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 t.j. ze zm.), Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 437 t.j.) oraz przepisach wydanych na ich podstawie, dla Okręgowego Urzędu MIar w Białymstoku, Wydziału Zamiejscowego w Ostrołęce oraz Wydziału Zamiejscowego w Ełku

Zakup i dostawa stanowiska pomiarowego   do sprawdzania odmierzaczy gazu ciekłego propan-butan

Wykonywanie przez okres 24 miesięcy usług w zakresie obsługi prawnej Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku oraz wykonywanie w pełnym zakresie obowiązków Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Kompleksowa obsługa BHP i ppoż. przez okres 24 miesięcy

Zakup i dostawa kompletu kolb pomiarowych   jednomiarowych przelewowych II rzędu o pojemności 100 dm3, 200 dm3, 500 dmdla Wydziału Zamiejscowego w Suwałkach

Ubezpieczenie OC, AC, NNW, AS pojazdów Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku z wyrównaniem okresów składkowych na dzień 7 maja 2024 r.

Zakup i dostawa zestawu wag kontrolnych do towarów paczkowanych

Ubezpieczenie OC, AC, NNW, AS pojazdów Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku z wyrównaniem okresów składkowych na dzień 7 maja 2024 r.

Kompleksowe wsparcie i obsługa użytkowników Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku w zakresie administrowania sprzętem informatycznym, systemami informatycznymi oraz zarządzania infrastrukturą sieci informatycznych celem zabezpieczenia bezpiecznej i bezawaryjnej pracy Urzędu

Zakup i dostawa kompletu kolb pomiarowych II rzędu o pojemności 20 dm3, 50 dm3, 200 dm3, 500 dm3 dla Wydziału Zamiejscowego w Ełku  

Wzorce masy 

Modernizacja ławy fotometrycznej w Laboratoium Akustyki i Fotometrii 

Wykonywanie przez okres 12 miesięcy usług w zakresie obsługi prawnej Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku oraz wykonywanie w pełnym zakresie obowiązków Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Przebudowa budynku Wydziału Zamiejscowego w Suwałkach

Przebudowa budynku Wydziału Zamiejscowego w Suwałkach

UBEZPIIECZENIE OC I AC

Usługi pocztowe

PALIWO

Usługi IT

Zaproszenie do złożenia ofert - sprzet komputerowy, urządzenia biurowe oraz oprogramowanie

Monitoring wizyjny

Multimetry cyfrowych z dokladnością do 7,5 cyfry

Uslugi medycyny pracy - Elk

Usługi medycyny Pracy - Białystok

Prace remontowe w Wydziale Zamiejscowym w Ełku

Usługi Medycyny Pracy

Wzorce masy

Regały do archiwum Wydziału Zamiejscowego w Suwałkach

Prace remontowe w Wydziale Zamiejscowym w Ełku

INSTALACJA POMIAROWA Z CZUJNIKIEM MASOWYM I ELEKTRONICZNYM ZADAJNIKIEM

SAMOCHÓD OSOBOWO-DOSTAWCZY

Zabudowa POK oraz zakup, dostawa i montaż wyposażenia biurowego WZ Suwałki

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu eksploatacji i dozoru instalacji gazowych

KOMPARATORY MASY

Obsługa prawna i RODO.

Materiały eksploatacyjne - Tonery

Ubezpieczenie OC pojazdów.

Ubezpieczenie AC pojazdów.

Kompleksowa obsługa BHP i PPOŻ

Kolby pomiarowe do paliw

Metadane

Data publikacji : 20.12.2018
Data modyfikacji : 16.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Gwoździej
Osoba modyfikująca informację:
Sylwia Dąbrowska
do góry