Zamówienia publiczne PONIŻEJ 130 000 złotych

Zamówienia publiczne PONIŻEJ 130 000 złotych

Modernizacja ławy fotometrycznej w Laboratoium Akustyki i Fotometrii 

Wykonywanie przez okres 12 miesięcy usług w zakresie obsługi prawnej Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku oraz wykonywanie w pełnym zakresie obowiązków Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Przebudowa budynku Wydziału Zamiejscowego w Suwałkach

Przebudowa budynku Wydziału Zamiejscowego w Suwałkach

UBEZPIIECZENIE OC I AC

Usługi pocztowe

PALIWO

Usługi IT

Zaproszenie do złożenia ofert - sprzet komputerowy, urządzenia biurowe oraz oprogramowanie

Monitoring wizyjny

Multimetry cyfrowych z dokladnością do 7,5 cyfry

Uslugi medycyny pracy - Elk

Usługi medycyny Pracy - Białystok

Prace remontowe w Wydziale Zamiejscowym w Ełku

Usługi Medycyny Pracy

Wzorce masy

Regały do archiwum Wydziału Zamiejscowego w Suwałkach

Prace remontowe w Wydziale Zamiejscowym w Ełku

INSTALACJA POMIAROWA Z CZUJNIKIEM MASOWYM I ELEKTRONICZNYM ZADAJNIKIEM

SAMOCHÓD OSOBOWO-DOSTAWCZY

Zabudowa POK oraz zakup, dostawa i montaż wyposażenia biurowego WZ Suwałki

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu eksploatacji i dozoru instalacji gazowych

KOMPARATORY MASY

Obsługa prawna i RODO.

Materiały eksploatacyjne - Tonery

Ubezpieczenie OC pojazdów.

Ubezpieczenie AC pojazdów.

Kompleksowa obsługa BHP i PPOŻ

Kolby pomiarowe do paliw

Metadane

Data publikacji : 20.12.2018
Data modyfikacji : 08.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Gwoździej
Osoba modyfikująca informację:
Krystyna Huterska
do góry