Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku Legalizacja -

Legalizacja

Legalizacja

Autor : Marcin Gwoździej

Zakres wykonywanej legalizacji

Przyrządy do pomiaru objętości i przepływu płynów oraz do pomiaru ciepła

 • Zbiorniki pomiarowe stacjonarne,
 • Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda:
 1. do gazu ciekłego propan-butan o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 100dm3/min,
 2. do pozostałych cieczy innych niż woda o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 6000 dm3/min,
 3. instalacje pomiarowe do mleka o strumieniu objętości nie większym niż 2000 dm3/min,
 4. instalacje pomiarowe do cieczy, których temperatura jest wyższa niż 50 °C.
 • Odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe,
 • Odmierzacze gazu ciekłego propan-butan,
 • Przeliczniki wskazujące do ciepłomierzy do wody, z wyłączeniem przeliczników wskazujących do ciepłomierzy zwężkowych,
 • Pary czujników temperatury do ciepłomierzy do wody, z wyłączeniem par czujników temperatury do ciepłomierzy zwężkowych,
 • Przetworniki przepływu do ciepłomierzy do wody o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h, z wyłączeniem zwężkowych.

Przyrządy do pomiaru masy

 • Odważniki klasy dokładności M1 o wartościach nominalnych masy od 1 mg do 50 kg oraz klasy dokładności M2 o wartościach nominalnych masy od 1 g do 50 kg,
 • Wagi nieautomatyczne,
 • Wagi automatyczne.
 1. odważające,
 2. przenośnikowe,
 3. dla pojedynczych ładunków,
 4. porcjujące,
 5. wagonowe.
 • Wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych

Przyrządy do pomiaru parametrów ruchu

 • Taksometry elektroniczne,
 • Urządzenie rejestrujące stosowane w transporcie drogowym - tachografy samochodowe.

Metadane

Data publikacji : 30.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Gwoździej
Osoba udostępniająca informację:
Adam Żeberkiewicz Wydział Promocji Metrologii i Probiernictwa
do góry