Studenckie praktyki zawodowe

Studenckie praktyki zawodowe

Autor : Joanna Potrykus

Warunki przyjmowania na praktyki zawodowe w Okręgowym Urzędzie Miar w Białymstoku

Pliki do pobrania:

1) Regulamin praktyk

2) Informacje dodatkowe

3) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

4) Pokrycie strat finansowych

5) Zobowiązanie do zachowania poufności

6) Oświadczenine o zapoznaniu się z regulaminem praktyk

 

Kontakt:

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
ul. Kopernika 89, 15-396 Białystok
tel. 85 745 53 56 wewn. 16
tel. 85 878 16 36 wewn. 16
e-mail: oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl
 

Metadane

Data publikacji : 14.02.2019
Data modyfikacji : 20.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Potrykus
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Gwoździej
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Gwoździej
do góry