Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza

Autor : Marcin Gwoździej

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 656 z późn. zm.) Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku oraz właściwe miejscowo urzędy miar w Suwałkach, Ostrołęce i Ełku uruchomiły elektroniczne skrzynki podawcze na Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP).  

Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia złożenie wniosku do urzędu w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.  

W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy wypełnić formularz dostępny na platformie e-PUAP, w ramach usług świadczonych przez urząd i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu.

Po złożeniu wniosku wygenerowane zostanie Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO).

Adres strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: www.epuap.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 28.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Gwoździej
Osoba udostępniająca informację:
Adam Żeberkiewicz Wydział Promocji Metrologii i Probiernictwa
do góry