Dyrektor

Dyrektor

Autor : Marcin Gwoździej

p.o. Dyrektora

Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku

mgr Mirosław Wnorowski

 

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach:
pracowniczych, skarg i wniosków oraz innych z zakresu działalności
Okręgowego Urzędu Miar

w każdy poniedziałek w godzinach 14:00-16:30.

 

Skargi i wnioski przyjmuje sekretariat Dyrektora
I piętro
codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00

 

Metadane

Data publikacji : 11.12.2018
Data modyfikacji : 24.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Gwoździej
Osoba udostępniająca informację:
Adam Żeberkiewicz Wydział Promocji Metrologii i Probiernictwa
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Gwoździej
do góry