Harmonogram znoszenia ograniczeń w działalności

Okręgowych Urzędów Miar.

 

Możliwość odroczenia terminu

dokonania legalizacji ponownej w 2020 roku.

 

 

Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Miar.

ul. Kopernika 89, 15-396 Białystok

tel. 85 745 53 56 wew. 21

tel. 85 878 16 36 wew. 21

e-mail: pok.oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl

Sekretariat

tel. 85 745 53 56 wew. 11

tel. 85 878 16 36 wew. 11

e-mail: oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl

 

Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku

Przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 14.00 – 16.00

 (lub najbliższy dzień roboczy w przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy)

do góry