Harmonogram znoszenia ograniczeń w działalności

Okręgowych Urzędów Miar.

 

Możliwość odroczenia terminu

dokonania legalizacji ponownej.

 

 

Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Miar.

ul. Kopernika 89, 15-396 Białystok

tel. 85 745 53 56 wew. 21

tel. 85 878 16 36 wew. 21

e-mail: pok.oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl

Sekretariat

tel. 85 745 53 56 wew. 11

tel. 85 878 16 36 wew. 11

e-mail: oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach: pracowniczych, skarg i wniosków oraz innych

z zakresu działalności Okręgowego Urzędu Miar w każdy poniedziałek w godzinach 14:00 - 16:30.

do góry